แบบฟอร์มงานบุคลากร

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (รอบการประเมิน 1 เม.ย. 60 – 30 ก.ย. 60) เพื่อเลื่อนเงินเดือน 1 ต.ค. 60

ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

แบบประเมินสมรรถนะของงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (รอบการประเมิน 1 เม.ย. 60 – 30 ก.ย. 60) เพื่อเลื่อนเงินเดือน 1 ต.ค. 60

ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มอื่นๆ

4 total views, 1 views today