แบบฟอร์มงานบุคลากร

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (รอบการประเมิน 1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 61) เพื่อเลื่อนเงินเดือน 1 เม.ย. 61

ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจำ

แบบฟอร์มอื่นๆ

2,662 total views, 2 views today