แบบสอบถามการสร้างท่าเรือโดยสาร

เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะเปิดท่าเรือโดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง จึงขอความร่วมมืออาจารย์ บุคลกร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ตอบแบบสำรวจการเดินทางมายังสถานศึกษา

ทำแบบสอบถาม

258 total views, 2 views today