ข่าว

แบบสอบถามการสร้างท่าเรือโดยสาร

เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะเปิดท่าเรือโดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง จึงขอความร่วมมืออาจารย์ บุคลกร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ตอบแบบสำรวจการเดินทางมายังสถานศึกษา

ทำแบบสอบถาม

396 total views, 1 views today