โครงการการหางานคุณภาพและการคิด

งานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ”การหางานคุณภาพและการคิด” ระยะที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ในวันที่ 7 พฤศจิการยน 2558

รายชื่อ น.ศ.โครงการการหางานคุณภาพฯ

284 total views, 2 views today