โครงการการอบรมด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ จริยธรรม คุณธรรม

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับงานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ การอบรมด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ จริยธรรม คุณธรรม สำหรับนักศึกษา โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ มทร.พระนคร เป็นวิทยากรในการบรรยาย ให้กับนักศึกษาระดับ ป.ตรี ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

340 total views, 2 views today