โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 “ก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่” โดยมี ผศ.ดร. วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและกล่าวต้อนรับ พร้อมกันนี้คณะผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานภายในได้มีการแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ ให้แก่นักศึกษาใหม่ด้วย

นอกจากนี้มีรุ่นพี่สมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือจัดกิจกรรม  “ข้อคิดจากศิษย์เก่า “โดยการให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนทัศนคติให้กับนักศึกษาใหม่ หลังจากนั้นก็เป็นกิจกรรม “สาขาสัมพันธ์” โดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาพานักศึกษาใหม่เข้าสาขา เพื่อแนะนำสาขาวิชา และการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558

« 1 of 3 »

368 total views, 6 views today