กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรมนวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561

ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน  มทร.พระนคร ร่วมกับ สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัด”โครงการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรมนวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561″  ณ
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

« 1 of 4 »

24,084 total views, 2 views today