โครงการจิบน้ำชา เสวนาภาพลักษณ์ (สายวิชาการ)

วันที่ 11 มิถุนายน 2558 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคณะผู้บริหารลงพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ “จิบน้ำชา เสวนาภาพลักษณ์” โดย มีผศ.สมิทธิ์ บุญชุติมา อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมเฟืองทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

« 1 of 2 »

444 total views, 12 views today