โครงการตรวจเยี่ยมคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย การไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่

โครงการตรวจเยี่ยมคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย การไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่

ผศ.พิชญ ดาราพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านสหกิจศึกษา ได้ให้เกียรติมาเป็น ประธานการประชุมในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร  ในโครงการตรวจเยี่ยม คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย การไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้คำปรึกษาด้านการสร้างเสริมความปลอดภัยและสร้างเสริม

ประสิทธิภาพในด้านการใช้พลังงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อรับทราบข้อมูลความต้องการในด้านคุณภาพและบริการของการใช้ไฟฟ้า

594 total views, 2 views today