โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประเมิณความปลอดภัยยานยนต์ จากภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติให้แก่กลุ่มอาชีวะศึกษา

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประเมิณความปลอดภัยยานยนต์ จากภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติให้แก่กลุ่มอาชีวะศึกษา

ในวันที่ 1 มิถุนายน  2560 ผศ.กุลยศ สุวันทโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาตันเเบบองค์ความรู้แบบบูรณาการระหว่างมทร.พระนคร วิทยาลัยเทคนิค และวิทยาลัยอาชีวการศึกษา  “เรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประเมิณความปลอดภัยยานยนต์ จากภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติให้แก่กลุ่มอาชีวะศึกษา” โดยมี รศ.ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ และ ภาพรวมมมาตราฐานอุตสาหกรรมยานยนต์และการทดสอบ โดยโครงการมีตั้งแต่วันที่ 1-2 มิถุนายน  2560

« 1 of 6 »

842 total views, 6 views today