โครงการธรรมมะกับการใช้ชีวิตให้มีความสุข

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 อาจารย์ วิรัช รักษาสกุล อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ สอนวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม จัดโครงการ “ธรรมะกับการใช้ชีวิตให้มีความสุข” ให้แก่นักศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยว พัฒนาจิตใจ และเป็นการปลูกฝังธรรมะให้กับนักศึกษาเพื่อช่วยกล่อมเกลาจิตใจ เพื่อเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคต โดยมีพระมหาราวัน ตุฏฐจิตโต จากวัดละหาร และพระมหาสนอง ฌานสริ จากวัดกำแพง จังหวัดนนทบุรี มาบรรยาธรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

434 total views, 4 views today