กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงและตัดแต่งต้นไม้ ระยะที่ 4

งานศิลปวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงและตัดแต่งต้นไม้ ระยะที่ 4 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ลงพื้นที่เพื่อเข้าไปดูแลรักษาปรับปรุงต้นไม้ที่ปลูกไว้ และทำการปลูกต้นไม้ใหม่เพิ่มเพื่อขยายบริเวณของป่าไม้ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้สึกหวงแหนและรักในธรรมชาติ  ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2561

รูปเพิ่มเติม>>> Engineering Rmutp – วิศวฯ มทร.พระนคร

726 total views, 2 views today