กิจกรรม

โครงการปัจฉิมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2559 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยทางสมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้และคำแนะนำแก่นักศึกษาเรื่องการทำงานและการอยู่ร่วมกับสังคมหลังจากจบการศึกษา ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์

« 1 of 4 »

1,051 total views, 1 views today