โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ขอให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา  คณะบริหารธุรกิจ

หมายเหตุ  การแต่งกาย  ชุดนักศึกษาเสื้อขาวเท่านั้น ห้าม  ใส่กางเกงยีนส์โดยเด็ดขาด

348 total views, 2 views today