โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2559

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา และประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559” โดยมีคุณวรรณา ดุลยาสิทธิพร ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และที่ปรึกษาฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทโตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด เป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายครั้งนี้ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนที่ผ่านการปฏิบัติ

สหกิจศึกษาในภาคการศึกษา 2559 ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ ผ่านการนำเสนอผลงาน เพื่อคัดเลือกโครงงานดีเด่นของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชานำไปประกวดในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป  ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

« 1 of 3 »

958 total views, 4 views today