โครงการฝึกอบรมการพัฒนาต้นแบบองค์ความรู้แบบบูรณาการ “ด้านแม่พิมพ์พลาสติก และ แม่พิมพ์โลหะ”

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาต้นแบบองค์ความรู้แบบบูรณาการ “ด้านแม่พิมพ์พลาสติก และ แม่พิมพ์โลหะ” โดยมี คุณไพศาล กสิกรรม สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย , คุณภานุรุจ มงคลบวรกิจ สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย และ คุณพรสวรรค์ ยินดีพิมล Thai summit PKK Group เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมครั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ.2560 ณ สาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

« 1 of 2 »

 

898 total views, 2 views today