กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านการการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ โครงการพระราชดำริ

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านการการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ
โครงการพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคม พ.ศ.2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติใรโครงการพระราชดำริ โดยศึกษาดูงาน ณ โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง และ บริเวณบ้านเขาไม้นวล หมู่ 2 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

« 1 of 7 »

 

2,855 total views, 1 views today