โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ร่วมกับ IAESTE Thailand

โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ

 นักวิจัยต่างชาติร่วมกับIAESTE Thailand

ผศ.พิชญ ดาราพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านสหกิจศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมการเเลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิจัยต่างชาติร่วมกับ IAESTE Thailand ซึ่งได้จัดการเข้าร่วมการประชุมแก่นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจ เพื่อฟังคำชี้แจงรายละเอียดโครงการ ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 11.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องทอง อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

658 total views, 4 views today