โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านการจัดการและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะที่2

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านการจัดการและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะที่2

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านการจัดการและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะที่2 เรื่อง การเขียนขั้นตอนการปฎิบัติงาน(Flow chart) โดยมี อาจารย์ สานุพันธ์ ใบศรี เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการนี้ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 ได้ศึกษาดูงาน ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่ 04.30-20.00น.

« 1 of 4 »

722 total views, 8 views today