กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

งานบุคลากร ฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านการจัดการและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งภายในโครงการได้จัดกิจกรรม ให้แก่เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนทุกท่าน เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการสื่อสาร , ทักษะการทำงานเป็นทีม , ทักษะการแก้ปัญหา , ทักษะการคิดริเริ่ม , ทักษะการบริหารจัดการ และ ทักษะการปรับตัว ในการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้น ณ  ROYAL THAI MARINE CORPS กิจการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงาน สโมสรสัญญาบัตร(กองเรืทอยุทธการ) ถนนเลียบชายทะเล ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >> โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

« 1 of 4 »

785 total views, 8 views today