โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ ถิ่นพระบาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม” ให้กับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ สายสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์ พัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติงานร่วมกัน การทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความแข็งแรง และเจริญก้าวหน้าต่อไป โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและกายภาพ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการจัดอบรมโครงการ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

« 1 of 4 »

616 total views, 8 views today