โครงการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 12 -13 พฤษภาคม 2559 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “โครงการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 2” ให้กับคณาจารย์แต่ละสาขา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง และทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมกับมีการฝึกปฏิบัติตรวจประเมินฯ โดยมีท่านวิทยากรคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ณ ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ

« 1 of 2 »

628 total views, 2 views today