กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(Development of small and medium enterprise)

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(Development of small and medium enterprise) โดยมี  ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง,ผศ.วัชรินทร์ แสงมา,รศ.ดร. นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ,อาจารย์อนันต์ เต็มเปี่ยม,ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล,อาจารย์กร พวงนาค,อาจารย์ธวัชชัย ชาติชำนาญ เป็นวิทยากรการบรรยายในโครงการนี้ ตั้งเเต่วันที่ 15-20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเฟืองเงิน ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

1,323 total views, 2 views today