โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 17 -19 ธันวาคม 2558 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร” ให้กับคณาจารย์ที่ไม่เคยผ่านการเป็นผู้ตรวจประเมินฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านรองศาสตราจารย์ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง และทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมกับมีการฝึกปฏิบัติตรวจประเมินฯ โดยมีท่านวิทยากรคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ณ ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ

« 1 of 4 »

586 total views, 2 views today