โครงการสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์ธรรมชาติ

โครงการสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์ธรรมชาติ

โครงการได้จัดตั้งขึ้นโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันที่ 12-14 มกราคม 2560 ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อำเภอภูกระดึง

จังหวัดเลย ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาทั้งหมด 52 คน โดยโครงการจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ป่า ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ โดยทางโครงการได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาดูแลพื้นป่าให้อุดมสมบูรณ์และคงอยู่ต่อไป

« 1 of 4 »

938 total views, 2 views today