โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการปรับแต่งและขัดผิวแม่พิมพ์

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการปรับแต่งและขัดผิวแม่พิมพ์ เพื่อต้องการเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากร และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะออกไปในระบบอุตสาหกรรม โดยมี ดร.ปฏิภาณ ถิ่นพระบาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมและโรงฝึกปฏิบัติงานแม่พิมพ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2559

« 1 of 5 »

522 total views, 2 views today