กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 1 “รักษ์ไทย 365 วัน “

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 1 “รักษ์ไทย 365 วัน “

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้จัด โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 1 “รักษ์ไทย 365 วัน “โดยมีนายศิริพล ทองอ่อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและมีการแสดงของโรงเรียนวัดพรหมสาคร อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ในหัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านประยุกต์ รักษ์ไทย 365 วัน” ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์

« 2 of 7 »

1,276 total views, 4 views today