โครงการส่งเสริมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิจัยต่างชาติ ครั้งที่ 2

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 รองศาสตราจารย์.ดร.ทองดี ชีวพฤกษ์ เลขาธิการ IAESTE Thailand ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในโครงการ “การส่งเสริมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิจัยต่างชาติ เพื่อกิจกรรมทางวิชาการ ภาษา และวัฒนธรรม” เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

444 total views, 6 views today