โครงการส่งเสริมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิจัยต่างชาติ

19 สิงหาคม 2559 ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ “การส่งเสริมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิจัยต่างชาติ เพื่อกิจกรรมทางวิชาการ ภาษา และวัฒนธรรม” เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณธิดารัตน์ นาคเกี้ยว รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร เป็นวิทยากรบรรยาในครั้งนี้ โครงการนี้จะจัดขึ้นระหว่าวันที่ 19 สิงหาคม 2559 – วันที่ 30 กันยายน 2559 จัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

560 total views, 2 views today