กิจกรรม

โครงการหนึ่งภาคการศึกษา หนึ่งภาษา หนึ่งวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 1

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการ “หนึ่งภาคการศึกษา หนึ่งภาษา หนึ่งวัฒนธรรมอาเซียน” ระยะที่ 1 อบรมภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติ มิส.เหงียน ทิ ทู คุ๊ค  (Miss. Ngugen Thi Thu Cuc) เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฟืองเงิน  อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 29 มกราคม 2559

« 1 of 2 »

444 total views, 1 views today