โครงการอบรมการพัฒนาจิตวิญญาณ

วันที่ 3 ธ.ค. 58 ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ จริยธรรม คุณธรรม สำหรับนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากพระอาจารย์แอ๊ด กิตติคุโณ วัดเจริญธรรม จ.ลพบุรี บรรยายในหัวข้อ “ธรรมะเพื่อชีวิต” และ ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ มทร.พระนคร บรรยายในหัวข้อ “แผนที่ชีวิตเพื่อประกอบอาชีพวิศวกรอย่างยั่งยืน” ให้กับนักศึกษาระดับ ป.ตรี ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา จำนวน 500 คน ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา

242 total views, 2 views today