กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการอบรมการเขียนบรรยายลักษณะงานและการวิเคราะห์ค่างาน

งานบุลคลากร ฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมการเขียนบรรยายลักษณะงานและการวิเคราะห์ค่างานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีคุณเสถียร คมมีศักดิ์ เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2559

« 1 of 2 »

569 total views, 3 views today