โครงการอบรมด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ จริยธรรม คุณธรรม

วันที่ 25 มีนาคม 2559 ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการพิเศษ มทร.พระนคร เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ จริยธรรม คุณธรรม สำหรับนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากพระอาจารย์ธีรโชติ จันทวังโส (พระอาจารย์โจ) วัดถ้ำสิงโตทอง บรรยายธรรมะ “ธรรมะเป็นเรื่องเข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่ออย่างที่คิด” (ส่งถึงที่…ซึ้งถึงใจ) เวลา 09.00 – 12.00 น. และในช่างบ่ายได้รับเกียรติจาก ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ มทร.พระนคร เป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 – 4 ทุกสาขาวิชา ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา

« 1 of 3 »

418 total views, 2 views today