โครงการอบรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การทำเครื่องประดับเงินลวดลายโบราณ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 อาจารย์จักรกฤษณ์ ยิ้มแฉ่ง หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ จัดโครงการอบรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “การทำเครื่องประดับเงินลวดลายโบราณ” การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้เพื่อต้องการให้นักศึกษามีความเข้าใจเรื่องเทคนิคการทำเครื่องประดับเงินลวดลายโบราณ และนำความรู้ด้านเทคนิคงานช่าง ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องประดับ  ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

754 total views, 2 views today