ข่าว

โครงการอบรมด้านพัฒนาจิตวิญญาณ จริยธรรม คุณธรรม สำหรับนักศึกษา

Ban011258

ขอเชิญอาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขา ทุกคน เข้าร่วมโครงการการอบรมด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ จริยธรรม คุณธรรม สำหรับนักศึกษา ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 น.

307 total views, 1 views today