กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงขององค์กร

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงขององค์กร” ให้กับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ด้านการเขียนแผนพัฒนายุทธศาสตร์ และเพื่อนำไปเขียนแผนพัฒนาคณะฯ ได้อย่างมีคุณภาพต่อไป ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณธรรญา สุขสมัย เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมกับมีการฝึกปฏิบัติการเขียนความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยมีท่านวิทยากรคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ณ ห้องประชุมเฟืองเงิน ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2561

« 1 of 2 »

4,179 total views, 2 views today