กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการรเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยร่วมถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทาน และถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและกล่าวคำสดุดีเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ในรัชกาลที่ 9) ในวาระวันแม่แห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 – 14.00 น. ณ ลานชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

« 1 of 2 »

 

1,368 total views, 2 views today