กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการเยาวชนอาเซียน

ภาพบรรยกาศกิจกรรมโครงการเยาวชนอาเซียนซึ่งจัดขึ้นเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท

7,086 total views, 3 views today