กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการเยาวชนอาเซียน

ภาพบรรยกาศกิจกรรมโครงการเยาวชนอาเซียนซึ่งจัดขึ้นเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท

7,189 total views, 2 views today