กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการเยาวชนอาเซียน

ภาพบรรยกาศกิจกรรมโครงการเยาวชนอาเซียนซึ่งจัดขึ้นเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท

6,985 total views, 200 views today