โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การขับเคลื่อนงานกิจกรรมสโมสร คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การขับเคลื่อนงานกิจกรรมสโมสร
ชมรมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 นายศิริพล ทองอ่อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การขับเคลื่อนงานกิจกรรมสโมสร ชมรมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบุรี “ด้านแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การขับเคลื่อนงานกิจกรรมสโมสร” โดยภายในงานได้เเลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆมากมายเพื่อนำมาพัฒนากิจกรรมภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่เวลา 8.30น.-16.30น. ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

« 1 of 2 »

896 total views, 10 views today