กิจกรรม

โครงการแห่เทียนพรรษา

งานกิจกรรมสโมสร ชมรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมจัดกิจกรรมพิธีสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน เนื่องในโอกาสเข้าพรรษา โดยจัดขบวนแห่เทียนพรรษาไปถวายวัดปากน้ำ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 28 กรกฎาคม 2558

« 1 of 4 »

733 total views, 1 views today