โครงการ การหางานคุณภาพและการคิดหัวข้อโครงงานสหกิจศึกษา

งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการ “การหางานคุณภาพและการคิดหัวข้อโครงงานสหกิจศึกษา” ระยะที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2558 วันที่ 9 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

กำหนดการ

08.00 – 10.00 น.การหางานคุณภาพและการคิดหัวข้อโครงงานสหกิจศึกษา ตอนที่ 1
บรรยายโดย นายวิเชียร มหาวัน
10.00 – 12.00 น.การหางานคุณภาพและการคิดหัวข้อโครงงานสหกิจศึกษา ตอนที่ 2
บรรยายโดย ผศ.ดร.ประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน
13.00 – 15.00 น.การหางานคุณภาพและการคิดหัวข้อโครงงานสหกิจศึกษา ตอนที่ 3
บรรยายโดย นายสถาพร สุริยันต์
15.00 – 17.00 น.การหางานคุณภาพและการคิดหัวข้อโครงงานสหกิจศึกษา ตอนที่ 4
บรรยายโดย ผศ.กมลทิพย์ วัฒกีกำธร

 

312 total views, 8 views today