โครงการ “พัฒนาคุณภาพนักศึกษาชั้นปีที่1”

โครงการ “พัฒนาคุณภาพนักศึกษาชั้นปีที่1”

19 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาคุณภาพนักศึกษาชั้นปีที่1” จัดโดย ฝ่ายวิชาการและวิจัย โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อยกระดับความสารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ณ ห้องประชุมเฟืองเงิน ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2560

« 1 of 3 »

 

970 total views, 2 views today