โครงการ IAESTE Thailand Orienation

โครงการ IAESTE Thailand Orienation

วันที่ 6-8 เมษายน 2560 IAESTE Thailand การส่งเสริมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิจัยต่างชาติ ได้จัดกิจกรรมทางวิชาการ ภาษา และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ ณ Aurora resort จังหวัด กาญจนบุรี

492 total views, 2 views today