ข่าวสาร

โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

สถาบันภาษาจัดโครงการ “พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ” บุคลากรท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถส่งแบบตอบรับไปยัง E-mail : adsanee.a@rmutp.ac.th ภายใน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

 89 total views,  1 views today