12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 12 ปี ภายใต้ชื่องาน “12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม” ภายในงานมีการมอบรางวัลให้แก่บุคลากรดีเด่นของ มทร.พระนคร มอบรางวัลเด็กดีเพื่อสังคม พิธีมอบต้นอินทนิล และนิทรรศการจากคณะต่างๆ โดยคณะวิศวฯ ได้มีการจัดบูธแนะแนวหลักสูตร และงานวิจัย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเรียนการสอนของคณะ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทราบและเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ

และสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ขนถ่ายวัสดุ เป็นการจัดกิจกรรมการเเข่งขันหุ่นยนต์ในระดับชาติเพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะในการปฎิบัติงานตลอดจนประยุกต์ใช้ความรู้ หรือการแก้ไขเฉพาะหน้าในการแก้ปัญหา โดยงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 – 20 มกราคม 2560 ณ คณะบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

« 1 of 3 »

1,162 total views, 2 views today