สาขาวิชาวิศวกรรมการบำรุงรักษา เรียนฟรี มีงานทำ

เรียนฟรี มีงานทำ!!

สาขาวิชาวิศวกรรมการบำรุงรักษา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp ตั้งแต่บัดนี้ – 22 กุมภาพันธ์ 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0 2282 9009 ต่อ 6302-9, 0 2665 3777 ต่อ 6302-9 หรือโทร. 0 2836 3000 ต่อ 4117, 4118 และ 4100

รายละเอียดเพิ่มเติม

me

 

 

566 total views, 8 views today