ประกาศผลสอบผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศผลสอบผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 เมษายน 2560 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน

694 total views, 2 views today