นักศึกษาวิศวฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ One Young World 2017

 

 

 

เอ็กซ์พอร์ตช็อป สนับสนุนเยาวชนไทย สู่เวทีระดับโลก โดยนางสาวเมทินี ลลิตโรจน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็น 1 ใน 6 เยาวชนตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมโครงการ One Young World 2017 ที่เมืองโบโกต้า ประเทศโคลัมเบีย ภายใต้แนวคิด “คิดเปลี่ยนโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยตัวแทนเยาวชนรุ่นใหม่จากทุกประเทศจะได้ใช้เวทีนี้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อประเด็นปัญหาสำคัญของโลกให้ไปสู่ทางที่ดีขึ้น และร่วมกันสร้างเครือข่ายผู้นำและเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อผลักดันให้โลกใบนี้ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2560  ณ เมืองโบโกต้า ประเทศโคลัมเบีย

742 total views, 2 views today