กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. งานวิชาทหารและลูกเสือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมี ผศ.พิชญ ดาราพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เป็นวันสำคัญของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งลูกเสือ ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการประกอบพิธีถวายบังคม ถวายราชสดุดี และประดับแถบสีให้แก่ลูกเสือ ณ โรงยิม ชั้น ๓ อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศกรรมศาสตร์

« 1 of 5 »

1,216 total views, 5 views today