กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการฝึกอบรม”การตรวจสอบรูปทรงเรขาคณิตเบื้องต้น”

สาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการฝึกอบรม”การตรวจสอบรูปทรงเรขาคณิตเบื้องต้น” นายกร พวงนาค รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิด และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก บริษัท มิตูโตโย(ประเทศไทย) จำกัด ในการเอื้อเฟื้อของคุณอัฒพล สุริยันต์ และคุณนพนันทน์ ทองนิล เป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้ความเข้าใจตลอดจนเกิดความชำนาญ นำไปปฏับัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มีนาคม จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2561  ณ สาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์

« 1 of 4 »

1,013 total views, 6 views today