ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบรับตรง (สำหรับวุฒิ ม.3)

 

🌐รายละเอียดเพิ่มเติม

#คณะวิศวกรรมฯศาสตร์ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร#ราชมงคลพระนคร #รับสมัครนักศึกษา

20,227 total views, 3 views today